Waar gaat het boek over?

De titel Gekkenwerk dekt op verschillende niveaus de lading van dit boek.

 

1. Letterlijk slaat de titel op het werken met “gekke mensen”. Want hoewel de  hedendaagse kijk op psychiatrische patiënten milder is dan vroeger, spreekt de gemiddelde persoon nog steeds over “gekken”. Bovendien, hoe stigmatiserend deze betiteling ook lijkt, ik hoor psychiatrische patiënten zélf ook vaak deze benaming kiezen als ze het over zichzelf hebben.

2. In figuurlijke zin wijst de titel op de hopeloze situatie waarin patiënten/cliënten zich soms bevinden en de welhaast onmogelijkheid voor psychiatrische zorgverleners om hier blijvende verbetering in aan te brengen. Door regeltjes, wetten, procedures en een lage personeelsbezetting, zowel kwantitatief als kwalitatief.

3. Maar Gekkenwerk slaat ook op de vele ontwikkelingen en veranderingen van inzicht en opvatting in de psychiatrie door de jaren heen en de hoge administratieve werkdruk van tegenwoordig die je soms doen verzuchten:
“Dit is echt gekkenwerk”.

Hiermee hebben we meteen de drie thema’s van het boek te pakken:

 – Hoe is het om te werken in de psychatrie? Wat maak je zoal mee op de werkvloer? Veel verhalen over komische, maar ook dieptrieste situaties waarin mensen verzeild kunnen raken.

 – De ontwikkeling van Maasoord via Deltaziekenhuis tot “Parnassiafiliaal in Poortugaal” waar Joop van 1980 tot 2022 heeft gewerkt als verpleegkundige/avond/nachthoofd.

 – De voortschrijdende inzichten in de psychiatrie in het algemeen en de veranderingen van psychiatrische behandelingen door de jaren heen. Wat hebben bijvoorbeeld de opkomst van management en verandering van het financieringssysteem betekend?

 Deze thema’s zijn verwerkt in de biografie van Joop, die op wonderlijke wijze in dit wereldje terecht kwam (of misschien ook juist wel niet).

Verteld door hemzelf aan mij, zijn vrouw en ghostwriter.

Voor wie is dit boek?

R

Medewerkers en oud medewerkers van Delta/Antes/Parnassia. 

R

 Patiënten, ex-patiënten en familieleden van Delta/Antes/Parnassia.

R

Inwonenden van het verzorgingsgebied van Delta/Antes/Parnassia, te weten Rotterdam en omstreken (in het bijzonder Albrandswaard, directe buren).

R

Alle geïnteresseerden in psychiatrie.

Prijs en bestellen

Gekkenwerk is verschenen op 13 mei 2022 en kost € 17,50  exclusief verzendkosten.

Je kunt het boek bestellen door op onderstaande knop te klikken.  

Via je mailadres vraag ik vervolgens om je adresgegevens.

Onder de knop  vind je vier inkijkjes, eerder gedeeld via social media. 

Ontstaan van dit boek

“Zeg, lééft Bertus eigenlijk nog?”
“Jawel, die woont nog steeds bij ons. Maar het gaat niet zo goed met hem hoor. Hij is echt oud geworden. Kan niet lang meer duren voor hij het loodje legt.”
“Weet je nog hoe hij altijd…”
Ja, dat wist ik nog. 

Het idee voor dit boek is ontstaan door dat “weet-je-nog”-syndroom dat bij veel mensen op zekere leeftijd de kop opsteekt en op feestjes en verjaardagen zorgt voor spannende of hilarische verhalen. Toen ik zo rond de 55 was, ging ook ik met steeds meer weemoed terugdenken aan vroeger tijden, toen alles nog simpel en duidelijk leek. Hoewel…lastige en vervelende zaken schijnen vaak op miraculeuze wijze naar de onderste regionen van het geheugen te zakken, waardoor het verleden in herinnering glansrijker wordt dan het misschien was. Maar één ding is zeker: er is ontzettend veel veranderd in de psychiatrie sinds die dag, 7 april 1980, dat ik als leerling verpleegkundige kwam werken in het Deltaziekenhuis. Of eigenlijk al sinds lang daarvóór, waarvan ik, vanaf mijn geboorte in 1955, ook een aardig stuk vanaf de zijlijn heb meegemaakt in mijn ouderlijk huis.  Want psychiatrie, verweven met het Poortugaalse Deltaziekenhuis, is een rode draad in mijn leven vanaf mijn prille jeugd. Nooit had ik kunnen bevroeden dat al die gekkigheid uit mijn jeugd zo naadloos zou aansluiten op mijn latere carrière. Dat ik tegen wil en dank thuis al werd klaargestoomd voor een moeiteloos ontspannen houding tegenover psychiatrie patiënten. Nu ik, in 2022, met pensioen ga, ben ik tweeënveertig jaar in dienst geweest van het ziekenhuis Delta/Antes, zoals ik de inrichting voor het gemak maar even noem. Ook dát is een mirakel, want vlekkeloos verliep mijn carrière bepaald niet. Zeker de laatste jaren waren bezuinigingen, hervormingen en inkrimpingen niet van de lucht en ontslag dreigde voor elke afzonderlijke medewerker, in iedere discipline. Niemand wist óf en wanneer hij aan de beurt zou komen.

Twaalf jaar geleden vond ik het een goed moment om orde te gaan aanbrengen in mijn geheugen. Samen met Pamela, mijn vrouw, die mét mij die hele periode heeft meegemaakt, ben ik gaan graven in mijn herinnering, waarbij veel grappige, droevige en indrukwekkende belevenissen uit mijn Delta-leven naar boven kwamen. Ik vertelde en Pamela schreef. Daarnaast heeft zij het researchwerk naar feitelijke en cijfermatige aanvullingen op zich genomen. Dat zorgt voor achtergrond bij mijn verhalen voor wie dat leuk vindt. Deze stukjes zijn herkenbaar aan het kader waarin ze zijn gezet en afzonderlijk te lezen. Het resultaat is een globaal overzicht van meer dan honderd jaar psychiatrie in Delta, met grote nadruk op de periode tussen 1980 en 2022 die ik daar persoonlijk heb meegemaakt als psychiatrisch verpleegkundige.

Website door Webbouwen aan de keukentafel | Foto’s gemaakt door in2pictures, Hoogvliet

Inschrijving voor het boek Gekkenwerk

Geef naam, adres, woonplaats en e-mailadres op.

Dankjewel voor je inschrijving!

Stel hier je vraag